Tomioka hachimangu

Koutou-ku

Tomioka hachimangu(Shrine)+Fukagawa fudo(Temple)/Koutou-ku,Tokyo

In "Monzen Nakamachi" area , you can visit the shrine and the temple together. 1.Fukagawa fudo(Temple) "Fukagawa f...
Copied title and URL