Lake Shikaribetsu Kotan

Hokkaido

Lake Shikaribetsu Kotan(Hokkaido)

It takes about 1 hour 40 minutes by bus from Obihiro to Lake Shikaribetsu. In the Lake Shikaribetsu, "Ice Village(Lake ...
Copied title and URL