Gingko

shinjuku-ku

Gingko lined street at Meijijingu Ganen(Shinjuku-ku,Tokyo)

Ginkgo trees of Meiji Jingu dyed in yellow when it comes to autumn. You can see the Meiji Memorial Picture Gallery,...
Copied title and URL